Az életrajzi és az életrajzokat is tartalmazó
lexikonok rövidítései:

Almanach, 1931. Szfvár, 1931. Fejérvármegye és Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatóságainak almanachja. Szfvár, 1931.

Bene-Szabó

Bene János- Szabó Péter: A magyar királyi huszár tisztikar, 1938-1945. Nyíregyháza, 2003.

Bona 1987

Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp., 1987.

Bona: Kossuth

Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988.

Borbándi

Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek. Bp., 1997.

Braham 2010. 1. kötet. Randolph L. Braham: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1. kötet. Bp., 2010.
Címtár 1931-32. Bp., 1932. Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre. Bp., 1932

Czigányzenészek

Markó Miklós: Czigányzenészek albuma. Bp., 2006.

EH

Encyclopaedia Hungarica. 1-4. kötet. Bp., 1992-1998.

Erdős 2000. Erdős Ferenc: Lovasberény. Bp., 2000.
Erdős 2002. Erdős Ferenc: Mór története. Mór, 2002.
Farkas 1989. Farkas Gábor (szerk.): Sárbogárd város története. Sárbogárd, 1989.
Fejér vármegye. Bp., 1937. Fejér vármegye. Schneider Miklós, Juhász Viktor (szerk.).Bp., 1937.
Fejérmegyei fejek Hirn László (szerk.): Fejérmegyei fejek. Bp., 1929.

Feuerstein

Feuerstein Emil: Egy marék virág. 1-3. kötet. Tel Aviv, 1986-1989.

Fizikusok

Magyar természettudósok: fizikusok. Bp., 2007.

Fonód 1970. Fonód Gyula: Csabdi község története. Székesfehérvár, 1970.

G

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 1-6. kötet. Bp., 1939-1944.

Gergely 1997. Gergely Anna: A Fejér megyei zsidóság deportálása. 1997.
Gergely 2003 Gergely Anna: A székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság tragédiája, 1938-1844. Bp., 2003.
Gerlényi 1992. Gerlényi László: A székesfehérvári Szent György Kórház története. Székesfehérvár, 1992.
Giladi 1992. David Giladi: Pesti mérnökök – Izrael országépítői. Bp., 1992.

Gudenus

Gudenus János: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1-5. kötet. Bp., 1990-1999.

Halmos 2008. Halmos Károly: Családi kapitalizmus. Bp., 2008.
Horák Horák Magda: A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években. 1995.
Hornyánszky 1974. Hornyánszky Károly: A Fejér Megyei Kórház története 1900-1972. Székesfehérvár, 1974.
Ipar és kereskedelem, 1938. Szfvár, 1938. Székesfehérvár és Fejérmegye ipara és kereskedelme Szent István évében, 1938. Szfvár, 1938.

JL

Jogi lexikon. Bp., cop. 1999.

KÉL

Kecskeméti életrajzi lexikon. Kecskemét, 1992.

Kempelen

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1-11. kötet. Bp., 1911-1932.

KMÍ

Kortárs magyar írók. 1-2. kötet. Bp., 1998-2000.

KMML

Kortárs magyar művészeti lexikon. 1-3. kötet. Bp., 1999-2001.

Kupi 2000. Kupi László: Kápolnásnyék története. Kápolnásnyék, 2000.
Lauschmann 1996. Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története IV. kötet. Székesfehérvár, 1996.

A m. földrajztud.

Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története. Bp., 2006.

M. írók ön.

Születtem…magyar írók önéletrajzai. Bp., 1999.

M. képzőművészek

Születtem…magyar képzőművészek önéletrajzai. Bp., 2002.

M. színészek ön.

Születtem…magyar színészek önéletrajzai. Bp., 2001.

M. tudósok ön.

Születtem…magyar tudósok önéletrajzai. Bp., 2003.

Markovics 2006. Markovics Ferenc: Fények és tények. Ötven éves a Magyar Fotóművészek Szövetsége. Bp., 2006.
Marx 2000. Marx György: A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik nyugaton alakították a 20. század történelmét. Bp., 2000.

MÉL

Magyar életrajzi lexikon. 1-4. kötet. Bp., 1967-1994.

MFGÉL

Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona. Nyíregyháza, 2002.

MFL

Magyar filmlexikon.1-2. kötet. Bp., 2005.

MIL

Magyar irodalmi lexikon. 1-3. kötet. Bp., 1963-1965.

MKATL

Magyar katolikus lexikon. 1-13. kötet. Bp.,  1993-2008.

MNL

Magyar nagylexikon.  1-19. kötet. Bp., 1993-2004.

MNéL

Magyar néprajzi lexikon. 1-5. kötet. Bp., 1977-1982.

MOA

Magyar országgyűlési almanach. Bp., 1927.

MOÉL

Magyar orvoséletrajzi lexikon. Bp., 2004.

MSZL

Magyar színházművészeti lexikon. Bp., 1994.

MSZA

Magyar szobrászok adattára. Bp., 2000.

MTA 1825-2002.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002. 1-3. kötet. Bp., 2003.

MTA almanach

A Magyar Tudományos Akadémia almanachja. Bp., 1997.

MUL

Magyar utazók lexikona. Bp., 1993.

MZSL

Magyar zsidó lexikon. Bp., 1929.

MTTT

Magyarok a természettudomány és technika történetében. 1-2. kötet. Bp., 1986-1989.

MCSÉL

Magyarországi csillagászok életrajzi lexikon. Bp., 2000.

Művész életrajzok. Bp., 1985.

ML

Művészeti lexikon. 1-4. kötet. Bp., 1965-1968.

Nagy Iván

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-8. kötet. Bp.,1987-1988.

Neumann 1912. Neumann Sándor: A lovasberényi zsidó hitközség története 1708-tól napjainkig. Lovasberény, 1912.

Pallas

Pallas nagy lexikon. 1-18. kötet. Bp., 1893-1900.

PL

Pedagógiai lexikon. 1-4. kötet. Bp., 1976-1979.

PPL

Pápai pedagógus lexikon. Pápa, 1997.

Raum

Raum Frigyes: A magyarországi földmérők és térképészek. Székesfehérvár, 1986.[!1987.]

Révai

Révai nagy lexikona. 1-21. kötet. Bp., 1911-1935.

RÚL

Révai új lexikon. 1-19. kötet. Szekszárd, 1996-2008.

Sebők 2011. Sebők Melina: A Nyugat árnyékában. Bp., 2011.

Seregélyi

Seregélyi György: Magyar festők és grafikusok adattára. Szeged, 1988.

Sz

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. kötet. Bp., 1980-1981.

SZL

Színművészeti lexikon. 1-4. kötet. Bp., 1929-1931.

Szőnyegi 2006. Szőnyegi Hajnalka: A Sárbogárdi Iparos Olvasókör jegyzőkönyve 1924-1937. Sárbogárd, 2006.
Táborosi 2006. Táborosi Zsuzsa: A modern nagyváros felé. Szfvár, 2006.

ÚFL

Új filmlexikon. 1-2. kötet. Bp., 1971-1973.

ÚMÉL

Új magyar életrajzi lexikon. 1-6. kötet. Bp., 2001-2007.

ÚMIL

Új magyar irodalmi lexikon. 1-3. kötet. Bp., cop. 1994.

ÚPL

Pedagógiai lexikon. 1-3. kötet. Bp., 1997.

Vértes 1910. Vértes József: Kétszáz esztendő. A Székesfehérvári Kereskedelmi Társaság története. Szfvár, 1910.

VMÉL

Veszprém megyei életrajzi lexikon. Veszprém, 1998.

ZÉK

Zalai életrajzi kislexikon. Zalaegerszeg, 1997.

ZL

Zenei lexikon,. 1-3. kötet. Bp., 1965.

Zoványi

Zoványi:Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp., 1977.

 Zsidó kult. Szfvár, 2004.

Zsidó kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében. Szfvár, 2004.

Egyéb rövidítések:

Bp.

Budapest

DH

Dunaújvárosi Hírlap

FMH

Fejér Megyei Hírlap

FML

Fejér Megyei Levéltár

FMTÉ

Fejér megyei történeti évkönyv

l.

levelező

p.

oldal, pagina

r.

rendes

sz.

szám

Szfvár

Székesfehérvár