Fejér megye településeinek plakátjai

A Vörösmarty Mihály Könyvtár alapvető feladata a helyismereti információ és irodalom gyűjtése, mely Fejér megye valamennyi, jelenleg 108 településére kiterjed. A helyismereti munka során a Fejér megyére vonatkozó tudás- és ismeretanyagot gyűjtjük, feldolgozzuk és szolgáltatjuk - dokumentumtípustól függetlenül.


A helyismereti feldolgozás során a könyvek és időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok) mellett változatos, érdekes és értékes helyi dokumentumokkal találkozhatunk. A helyismereti anyag részben vásárlással, részben pedig a nyomdai kötelespéldány szolgáltatás keretében gyarapszik. A megyei nyomdák nyomdatermékeinek jelentős része azonban nem könyv és nem időszaki kiadvány, hanem az ún. kisnyomtatványok dokumentumtípusába tartozik. Ide soroljuk például a plakátokat, a meghívókat, a prospektusokat, a szórólapokat, de a képeslapokat is. (Utóbbiakat a könyvtár katalógusában online is böngészhetjük.)


Plakátgyűjteményünk rendszerezése és tematikus feltárása az utóbbi néhány évben történt meg. Különválogatva őrizzük Fejér megye településeinek plakátjait - ezeket tesszük most digitalizált formában elérhetővé. A lista nem teljes, csak a könyvtárunkba eljutott és így megőrzött dokumentumokat tudjuk közzétenni.


Mennyiségi okokból külön tároljuk és rendszerezzük a két megyei jogú város, Székesfehérvár és Dunaújváros plakátjait. Digitalizálásuk még folyamatban van, így jelen gyűjteményben ezek a dokumentumok nem kaptak helyet.


Fejér megye plakátjai között számos ún. bianco (tehát kitöltetlen) plakátot fedezhetünk fel. Az elmúlt évtizedekben a rendezvények szervezői ugyanis a plakátok nyomdától való megrendelése esetén gyakran későbbi események alkalmával is felhasználható nyomdatermékre adták le igényeiket. Ezeken így adott esetben csak a helyszínt, időpontot vagy az előadó személyét kellett – jellemzően kézírással - feltüntetni.


A gyűjteményt áttekintve a megye 77 településének kulturális, politikai és sportéletéről kaphatunk képet. A Fejér megye általában kategóriában többnyire olyan dokumentumokat találunk, melyeken több helységnevet is feltüntettek.


Településtörténeti szempontból igazi érdekesség például az első előszállási falunap plakátja 1964-ből, az 1967-es, Adonyban rendezett Járási nőtalálkozó vagy Perkáta egy testvértelepülési kapcsolatát két nyelven ismertető alapítólevél.


Munkánkról bővebben >>>

×

         Látogatóink:
    
   Web Hits Web Hits
       (összes / jelenleg)