Itt éltek előttünk
című honismereti vetélkedő
2019-2020

 

5. forduló

Beküldési határidő: 2019. december 21.

 

135 éve született gróf Károlyi József Fejér vármegye és Székesfehérvár főispánja.

A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben 10 feladatlapból áll majd. Kéthetente egy-egy Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyről! Életük, munkásságuk megismeréséhez, a feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, melyek egy része az interneten elérhető, a további irodalmat a felkészítő tanároknak és a csapatkapitányoknak elküldött jelszóval érhetitek el.

Jó munkát kívánunk!

 

Használjátok az alábbi címeket!

Fejér Megyei Életrajzi Lexikon

 

Ne feledkezzetek el az ajánlott irodalomról sem!

 

 

***

 

gróf Károlyi József

 

 Totó

Jelöljétek be a helyes választ!

 

1., Melyik Fejér megyei településen volt birtoka és kastélya gróf Károlyi Józsefnek?
 

Lovasberény

Iszkaszentgyörgy

Fehérvárcsurgó

 

2., Tanulmányait befejezve 1906-ban hosszabb utazást tett többek között Afrikában. Hol nem járt?
 

Egyiptom

Marokkó

Tunézia

 

3., Milyen tudományterületen szerzett doktorátust 1909-ben?

Államtudomány

Filozófia

Közgazdaságtan
 

4., Az 1910-es országgyűlési választásokon független képviselőként indult.
Hogy hívjuk azt a politikai irányzatot, melynek követője volt?

Legitimizmus

Royalizmus

Nacionalizmus

 

5., Milyen tisztséget töltött be 1917-21 között Fejér vármegyében
és Székesfehérváron?
Alispán

Főispán

Kormánybiztos

 

6., Milyen rendkívüli esemény elszenvedője volt 1918 novemberében?
Merényletet követtek el ellene.

Lovasbaleset érte.

Felgyújtották az uradalom magtárát.

 

7., Hogyan reagált az 1919-es forradalmi eseményekre?

Javasolta, hogy a megyei közgyűlés bizalmatlansági indítványt nyújtson be a kormány ellen.

Pártot alapított.

Visszavonult a politizálástól.

 

8., 1921. okt. 27-én IV. Károly király és felesége letartóztatása miatt lemondott főispáni tisztségéről. Hogy hívják a szigetet, ahová követte a száműzött uralkodót és családját?

Madagaszkár

Madeira

Mallorca

 

9., Melyik évben lett az Aranygyapjas rend lovagja?
1930

1934

1932

 

10., Mivel foglalkozott a Páli Szent Vince Egylet, melynek elnöke volt?
Karitatív tevékenység

Népoktatás

Hitterjesztés

 

11., Melyik szervezetnek nem volt tagja?
Székesfehérvári Katolikus Tanács

Fejér Megyei Gazdasági Egyesület

Szent Imre Társaság

 

12., 1918-ban 100 ezer koronát ajándékozott egy székesfehérvári oktatási
 intézmény létrehozására. Mi volt ez?

Gazdasági iskola

Polgári fiúiskola

Ipariskola

 

13., Halála után hol temették el ideiglenesen?
Nagykároly

Fehérvárcsurgó

Kaplony

 

13+1., Hol található Nagykároly település, melyről a gróf családja a nevét kapta?
Ausztria

Románia

Szlovákia

 

 

 

Jelige:  

Felkészítő tanár:  

 

 

 

Vörösmarty Mihály Könyvtár  - Helyismereti és digitalizálási csoport