Itt éltek előttünk
című honismereti vetélkedő

2019-2020

1. forduló
kiegészítő irodalom

Beregi Nándor

     

 

1.: Beregi Tivadar: Egy forradalmár néptanító életútja. Fejér Megyei Hírlap, 1984. júl. 21. p. 7.
2.: Farkas Gábor: Beregi Nándor. = Fejér megyei történeti évkönyv. 11. kötet, p. 315-316. (részlet)
3.: Farkas Gábor: Beregi Nándor. = Tetteikben élnek. p. 79-80. (részlet)