Itt éltek előttünk...
című középiskolás honismereti vetélkedő
2020-21

3. forduló

Beküldési határidő: 2020. november 22.

A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben 3 feladatlapból áll majd. Kéthetente három-három Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyekről! Életük, munkásságuk megismeréséhez, a feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, melyet a felkészítő tanároknak és a csapatkapitányoknak elküldött jelszóval érhettek el.

Jó munkát kívánunk!

 

Használjátok a Fejér Megyei Életrajzi Lexikont!

Ne feledkezzetek el az ajánlott irodalomról sem!

 

   

 

Radetzky Dezső


1. Válaszoljatok a kérdésekre!

 

Szülőhelye, Kishegyes ma melyik országhoz tartozik?


Hol végezte el a tanítóképzőt?


Melyik, akkor Fejér megyéhez tartozó településen tanított 22 éven keresztül?


Ki volt az a magyar természettudós, aki az Ornithológiai Központ munkatársai közé hívta 1911-ben?


Az ornithológia mely részterületének köszönhetően vált külföldön is ismertté?


Mikor került Székesfehérvárra?


Tanítói munkája mellett melyik kulturális intézményben    dolgozott?


Sorold fel székesfehérvári madárvédelmi akciójának    helyszíneit!


Hol létesült az ország első madárvártája 1928-ban?


Mely országos tudományos szervezet alapító tagja volt?


Hol tartott előadásokat Székesfehérváron?


Nevezd meg azt a három magyar természettudományos szaklapot, amelyekbe rendszeresen írt cikkeket!


Melyik Fejér megyei községben hunyt el 1945-ben?


 

Gróf Széchényi Viktor

 


2. Totó. Jelöljétek be a helyes választ!


1. Mikor kapta családja a grófi rangot?
1697
1760
1777

2. Hol született?
Pozsony
Budapest
Bécs

3. Melyik szerzetesrend budapesti gimnáziumában tanult?
Ciszterci
Piarista
Jezsuita

4. Fejér megyében hol volt birtoka?
Sárszentmihály
Csákberény
Sárpentele

5. Melyik kerületben lett 1904-ben országgyűlési képviselő?
Bodajki
Enyingi
Lengyeltóti

6. Milyen hivatali pozíciót töltött be Fejér megye és Székesfehérvár törvényhatóságainak élén?
alispán
főispán
államtitkár

7. A 7. Vilmos császár huszárezreden kívül hol teljesített katonai szolgálatot?
gyalogezred
huszárezred
Bécsi lovastestőrség

8. Hogy hívták azt a sikkasztással vádolt polgármestert, akinek ügye második főispánsága idején, 1930-ban okozott közéleti botrányt Székesfehérváron?
Havranek József
Zavaros Aladár
Csitáry G. Emil

9. Mi a neve annak a ma is létező kulturális szervezetnek, amelynek 1907-1920 között elnöke volt?
Vörösmarty Kör
Zenekedvelők Köre
Színházpártoló Egyesület

10. Melyik egyesület adományozott a betegek szellemi épülését szolgáló könyvtárat a Szent György Kórháznak a főispán közbenjárására?
Dunántúli Közművelődési Egyesület
Fejér megyei irodalmi és Közművelődési Egylet
Székesfehérvári Múzeumegyesület

11. Milyen kitüntetést kapott 1935-ben, húszéves főispáni jubileuma alkalmából?
Fejér megye díszpolgára
Magyar királyi titkos tanácsos cím
Székesfehérvár díszpolgára

12. Mi volt utolsó jelentős eseménye főispáni tevékenységének?
Szent Imre Emlékév
Vadászati Világkiállítás
Szent István Emlékév

13. Melyik magyar város második világháborús szovjet ostromáról készített naplófeljegyzéseket?
Debrecen
Székesfehérvár
Budapest

13+1. Hol található Székesfehérváron egykori palotája, a Vörösmarty Kör székháza?
Kossuth utca
Vörösmarty tér
Szent István tér


 

Ziska Aranka

 

3. Olvassátok el az Új Ember című katolikus hetilapban megjelent Ziska Arankáról szóló cikket, majd válaszoljatok a kérdésekre!


Hol született Ziska Aranka?

Mi volt a neve szerzetesnőként?

Melyik iskolában határozta el, hogy szerzetesnő lesz?

Mikor lépett be a Szatmári Irgalmas Nővérek Rendjébe?

Melyik országban szeretett volna missziós munkát vállalni?

Milyen képesítést szerzett 1939-ben?

Hogy hangzott fogadalomtételekor választott jelszava?
 

Milyen munkát nem végzett Székesfehérváron?
házitanító egy Auschwitzot megjárt családnál
adminisztrátor a vízügyi igazgatóságon
vadásztölténygyári dolgozó
titkárnő a törvényszéken

 

Melyik Fejér megyei településen tanított 13 évig?

Kinek a nevét vette fel az egykori székesfehérvári Petőfi Általános Iskola, ahol 1990-től kezdett tanítani?


4. Fejér megye térképe. Mely településeket jelzik a számok? Írjátok a számok mellé a megfelelő helységnevet, továbbá, hogy a fenti három személy közül ki(k) köthető(k) az adott településhez és miért?
 

Kattints a képre a nagyításért!

 1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
 7. 

Jelige:  

Felkészítő tanár:  

 

   

 

Vörösmarty Mihály Könyvtár
Helyismereti és digitalizálási csoport