Itt éltek előttünk...
című középiskolás honismereti vetélkedő
2021-22

2. forduló

Beküldési határidő: 2021. november 7.

A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben 3 feladatlapból áll majd. Kéthetente három-három Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyekről! Életük, munkásságuk megismeréséhez, a feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, melyet a felkészítő tanároknak és a csapatkapitányoknak elküldött jelszóval érhettek el.

Jó munkát kívánunk!

 

Használjátok a Fejér Megyei Életrajzi Lexikont!

Ne feledkezzetek el az ajánlott irodalomról sem!

 

     

 

 

Kronperger Antal

 

1.) Kronperger Antal életrajzából kiemeltünk 6 települést.

a.) Mivel foglalkozott ezeken a helyeken? Írjatok le minden településhez legalább egy-egy dolgot! (6 pont)

Nágocs

Tüskevár

Veszprém

Lepsény

Milánó

Balatonbozsok

 

b.) A települések közül melyek találhatók Fejér megye területén? (2 pont)

 

2.) Az első magyar humoros időszaki lap, az Üstökös 1858. augusztus 21-én indult Pesten. Az 1876. júl. 29-ei lapszámban az egyik humoros anekdotában Kronperger Antal is szerepel.

 

 

a.) Mit jelent a szövegben az asceta (aszkéta) jelző? (Segít a Magyar Nyelv Értelmező Szótára) (1 pont)


b.) Kit takar a szövegben a Simor hercegprímás megnevezés? Milyen székesfehérvári kötődése van? (2 pont)

 

 

 

Lánczos Anna

 

 

3.) Jelöljétek be a Lánczos Anna életéhez, munkásságához kapcsolódó helyes válaszlehetőségeket! (10 pont)


a.) Mivel foglalkozott a doktornő édesapja, Löwy Károly?

kereskedő volt      ügyvéd volt


b.) Hogy hívták Lánczos Anna testvéreit?

Lujza, Kornél     Gizi, Kornél


c.) Mikor és hol érettségizett?
1914, ciszterci rend székesfehérvári gimnáziuma        1917, Ybl Miklós Reálgimnázium


d.) Milyen felsőfokú végzettséggel rendelkezett?

jogi egyetem        orvosi egyetem

 

e.) Melyik városban dolgozott közel húsz éven keresztül?

Pécs        Székesfehérvár


f.) Igaz-e, hogy Lánczos Anna Einstein munkatársa is volt?

Igen        Nem


g.) Milyen címen jelent meg munkája 1943-ban?

Az őszülés lelki okai        Táplálkozás és őszülés


h.) Mivel foglalkozott a Gyógyszertani és Általános Kórtani Intézetben?

kutató munka        gyógyszerkészítés


i.) Miket vitt magával, amikor zsidó származása miatt deportálták?

családi fényképalbumot        könyveit


j.) Melyik haláltáborban veszítette életét zongorista édesanyjával együtt?

Auschwitz        Treblinka


 

4. Évszám-rejtvény

a.) Írjátok be a meghatározásoknak megfelelő évszámokat a rubrikákba, számjegyenként külön! (4 pont)

                            

Ebben az évben született Löwy Anna néven.
Ekkor változtatták Lánczosra családnevüket.
Ekkor ünnepelte huszadik születésnapját.
Ebben az évben halt meg.

 

b.) Ha jól dolgoztatok, (balról jobbra átlósan lefele irányban) egy ötödik évszámot kaptatok megfejtésként.

Melyik ez az évszám? (1 pont)

c.) Életének milyen fontosabb eseménye történt ebben az évben? (1 pont)

 

 

 

 

 

Lits Gyula

 

5.) Az alábbiak közül melyik mondat igaz és melyik hamis? Írjátok be az egyes állítások mögé a megfelelő szót! A hamis mondatok mögé írjátok le a helyes mondatot is! (20 pont)

a.) 1835. szeptember 11-én, Budapesten látta meg a napvilágot.

 

b.) 1873-ban szerezte meg köz-és váltóügyvédi oklevelét, majd ugyanebben az évben megválasztották Fejér vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé is.

 

c.) 1906-ban belépett a honvédséghez, ahol 1908-ban főhadnaggyá nevezték ki.

 

d.) Bírói államvizsgáját 1868-ban tette le.

 

e.) Életének szélütés vetett véget, 1812. január 25-én.

 

f.) 1883-ban a függetlenségi programmal a váli kerület országgyűlési képviselőjévé választották. 

 

g.) Ő vezette a Fejér vármegyei bandériumot az 1895-ös milleniumi felvonuláson.

 

h.) Holttestét Válon helyezték örök nyugalomra.

 

i.) 1901-től 1905-ig Fejér vármegye főispánja volt.

 

j.) 1876-ban megválasztották Fejér megye váli kerületében főszolgabíróvá, 1881-ig tevékenykedett ezen a területen.

 

k.) Tiszti rangjától 1877-ben megvált, mert úgy érezte, hogy ideje nyugdíjba vonulni.

 

l.) Édesapja báró Sina Simon volt.

 

 

 

 

Jelige:  

Felkészítő tanár:  

 

   

 

Vörösmarty Mihály Könyvtár
Helyismereti és digitalizálási csoport