Itt éltek előttünk...
című középiskolás honismereti vetélkedő
2021-22

3. forduló

Beküldési határidő: 2021. november 21.

A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben 3 feladatlapból áll majd. Kéthetente három-három Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyekről! Életük, munkásságuk megismeréséhez, a feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, melyet a felkészítő tanároknak és a csapatkapitányoknak elküldött jelszóval érhettek el.

Jó munkát kívánunk!

 

Használjátok a Fejér Megyei Életrajzi Lexikont!

Ne feledkezzetek el az ajánlott irodalomról sem!

 

     

 

 

Mantz János

 

1. a) Melyik a kakukktojás az alábbi állítások közül? (1 pont)

   Gróf Waldstein János udvarában szolgált.

   Végrendeletének megvalósulását Göbel János György biztosította.

   Bakonynánán született 1818-ban.

   Gyümölcstermesztői képesítést szerzett 1935-ben.

 

b.) Milyen alapítványokat hozott létre? Nevezz meg legalább kettőt! (2 pont)

 

c.) Milyen szervezeteket, intézményeket támogatott? Nevezz meg legalább négyet! (4 pont)

 

d.) Székesfehérvár városának adományozott 30 000 forintot. Mire kellett ezt az összeget fordítania a városvezetésnek? (1 pont)

 

e.) Mantz János az Állami Főreáliskolát is támogatta végrendeletében. Az 1896-97-es tanév iskolai értesítőjében közöltek alapján mekkora összeget hagyott az intézmény segélyező egyesületére? (Az értesítők Székesfehérvári magyar állami Ybl Miklós Gimnázium címen érhetők el a könyvtár online katalógusából.) (1 pont)

 

f.) Milyen címen adományozott 300 Ft-ot az iskolának? (1 pont)

 

 

 

 

Révész Gyula

 

2.) Egészítsétek ki az újságíró életrajzát a megfelelő adatokkal! (18 pont)

született április 30-án. Szülővárosában az diákja volt. Az iskolai értesítők tanúsága szerint jó íráskészsége volt, Az élet elterjedése a földön című önképzőköri munkájával igazgatói pályadíjat is nyert. Írt a naprendszerről, az üveggyártásról, Petőfi lírájáról. A című lap beszámolt az iskola önképzőkörének tiszteletére rendezett díszközgyűléséről, ahol a költő tartott előadást.

Mérnöki szakon tett érettségi után négy évig a budapesti hallgatója volt. 1894-ben újságíró lett a című lapnál, annak megszűnte után a dolgozott. 1895-ben egyik írása díjat nyert a című lap szerkesztőségétől, ezután éven át közölték humoros cikkeit Alborák Emődről. Dolgozott a Budapesti Hírlapnál és az Esti Újságnál is. A újságírás egyik hazai úttörője, évig volt riporter. A Függetlenség tudósítójaként koldusnak öltözött és megtört aggastyánként koldult a belvárosi plébániatemplom bejáratánál. Éjszaka fölkereste a külvárosok veszélyes koldustanyáit. Számos cikket írt Budapest éjszakai életének titkairól, a főváros környéki falvakba dajkaságba kiadott gyermekek sorsáról. álnév alatt karcolatokat írt. Több lapban jelentek meg elbeszélései és tárcái, pl. Budapesti Hírlap, , Új idők, Pesti Napló. Két regényt is írt, Melyiket szeretem? és címmel, melyeket a Szabad Szó és a Függetlenség közölt. május 23-án halt meg.

 

 

 

 

 

Wekerle Sándor

 

3. a.) Az alábbi táblázatban Wekerle Sándor életének és politikai pályafutásának néhány fontosabb eseményét illetve a hozzájuk tartozó időpontokat soroljuk fel. Válaszd ki az eseményhez tartozó dátumot, és írd az előtte álló betűt a megfelelő esemény mellé! (14 pont)

Megszületik Móron.

 

A

1906. április 8. - 1910. január 17.

Székesfehérváron a ciszterci gimnázium diákja.

B

1889. április 9. - 1895. január 14.

Jog- és államtudományi diplomát szerez.

C

1872-1886.

Hungária szabadkőműves páholy tagja.

D

1859-1867.

Országgyűlési képviselő, Nagybánya.

E

1896. november 30. - 1906. április 8.

Pénzügyi államtitkár.

F

1870.

Pénzügyminiszter.

G

1848. november 14.

Miniszterelnök (első alkalommal).

H

1917. augusztus 20. - 1918. október 30.

Közigazgatási Bíróság elnöke, főrendiházi tag.

I

1887-1896.

Országgyűlési képviselő, Temesvár.

J

1892. november 17. - 1895. január 14.

Miniszterelnök (második alkalommal).

K

1906-1910.

Szent István-rend nagykeresztje kitüntetés.

L

1887. november - 1889. április.

Magyar Tudományos Akadémia igazgatója.

M

1907.

Miniszterelnök (harmadik alkalommal).

N

1914.

 

b.) Sorolj fel négyet Wekerle Sándor intézkedései közül! (4 pont)

c.) Hogyan emlékeznek rá móri szülőhelyén? Nevezz meg hármat! (3 pont)

 

 

 

 

Jelige:  

Felkészítő tanár:  

 

   

 

Vörösmarty Mihály Könyvtár
Helyismereti és digitalizálási csoport