Kitől származnak az alábbi szállóigék?

Válassza ki a helyes választ!

1. Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare. -
Bármely ember tévedhet; egyedül az ostoba tart ki tévedése mellett.

Jó válasz

Rossz válasz

2. Arma virumque cano. - Fegyvert s férfit (vitézt) éneklek.

Jó válasz

Rossz válasz

3. Ab ovo - A tojástól kezdve

Jó válasz

Rossz válasz

4. Exercitatio artem parat - Gyakorlat teszi a mestert

Jó válasz

Rossz válasz

5. Fas est ab hoste doceri - Szabad az ellenségtől is tanulni

Jó válasz

Rossz válasz

6. Imago animi sermo est - A lélek tükre a beszéd

Jó válasz

Rossz válasz

7. Lupus est homo homini - Ember embernek farkasa

Jó válasz

Rossz válasz

8. Plurimum mali credulitas facit - A legtöbb bajt a hiszékenység okozza

Jó válasz

Rossz válasz

9. Illud iucundum nil agere - Az az édes semmittevés

Jó válasz

Rossz válasz

10. Furor arma ministrat - A fegyvereket a téboly irányítja

Jó válasz

Rossz válasz

Az Ön által elért eredmény: 

10/