II. Rákóczi Ferenc
„Az isteni Gondviselés küldött pusztává lett hazámba,
hogy legyek fegyverre hívó hang a szabadságért.”

II. Rákóczi Ferenc

1. forduló

Ajánlott irodalom:
Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc. -·2. átd. és bőv. kiad, Bp. : Gondolat (1976); 533, [3] p., [42] t.. -·Bibliogr.: p. 437-462.
Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból, Bukarest : Kriterion (1977); 272 p., 1 t.
Tóth Ferenc: A bujdosó Rákóczi, Kossuth (cop. 2016); 47 p., ill., részben színes (magyar nyelven). -·Bibliogr.: p. 46.
Várkonyi Ágnes, R.: A fejedelem gyermekkora, Bp. : Móra (1989); 255 p., [24] t., ill., részben színes. -·Bibliogr.: p. 250-253.

http://dka.oszk.hu

http://mek.oszk.hu/

„Volt házamban bizonyos ………….. nevű, állítólag liége-i származású nemes. Százados volt a bádeni herceg gyalogezredében. Leleményes eszű, jó felfogású és nagy olvasottságánál fogva művelt ember. Ezek történte előtt három évvel véletlenül ismerkedtem meg vele. Úgy hittem, annyira csügg érdekeimen, hogy hűségére a gyanu legcsekélyebb árnya se vetődhetett. Ezrede a szomszédságban állomásozott. Feletteseitől gyakran kért szabadságot, hogy udvaromban tartózkodhassék. Minden úton-módon és minden igyekezetével kivívta jóindulatomat... végül bizalmamat is. Azt hittem, ennyi idő alatt számos esetben meggyőződhettem hűségéről. Ezredének állomáshelye utóbb megváltozott; az árvai helyőrséghez került, mely elég messze van jószágaimtól, ahol tartózkodtam. Ebben az időben azonban fölkeresett. Magánügyei intézésére haza, Liégebe készült és rendelkezésemet kérte: volna-e számára valami megbízásom.”
(Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból, Bukarest : Kriterion (1977); 272 p., 1 t.

II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai. A szemelvényeket fordította és bevezette Geréb László Bp., 1942. http://mek.oszk.hu/10500/10571/)
Felismerendő kép
ANEUHAUSABCYVMRT
RAŰZCGRGQMXTEÍPZ
STÉHWNATRTAMSSÉU
BGLGXAKAGEBGDALI
LEBBABÖQHROBVRÁO
ŐHAVDTLSÉHRÍÁZŰP
PBMAMUNKÁCSQŐERŐ
OUNÖRÁÉJYVIDRÖPÁ
NKHLMLWAAFAUWŐWÚ
EATÁBTRLBMAZARFE
CMDROAMKQCWTYATR
HÉSZŐCBEZTGRÍDVT
ADABMDWCDHVBVVBG
TGWQCVAGMERTZKOH
EBÍARODOSTÓAUIVE
RŐPOUZTFBRGKMLOT

1. Elžbieta Sieniawska
2. Kollonich Lipót
3. Bercsényi Miklós
4. Hesseni Sarolta Amália

...
...
...
...

örökös ura, hercege, fejedelme, ura, herceg, ispánja

„II. Rákóczi Ferenc, a római szent birodalom , a te kegyelmedből Erdély , a magyarországi részek és a székelyek ; munkácsi és makovici ; Sárospatak, Tokaj, Regéc, Szerencs és Ónod, Somlyó és Lednice .”

Igaz Hamis
1. Gyermekkorában elszakították az anyjától.
2. Magyar felesége volt.
3. Több nyelven beszélt.
4. Részt vett a Wesselényi összeesküvésben.
5. Nővére új családja pártfogolta.
...
...
Hozzájárulás az adatkezeléshez: *

Elolvastam és tudomásul vettem az Adatkezelési tájékoztató tartalmát.