Trianon-évforduló

Kvíz

"Nyisson ajtót nekünk a reménység"

(József Attila: Magyarok)

„A magyarság egyik legnagyobb nemzeti traumája az 1920-as trianoni békeszerződés. Nem elsősorban azért, mert ennek értelmében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát, hanem azért, mert az elcsatolt területeken több mint három millió magyar is élt. Ráadásul ezek mintegy harmada közvetlenül az új határok túloldalán, vagyis az új Magyarország magyarjaitól karnyújtásnyi távolságra. Ez még azok számára is nehézzé, sőt gyakran lehetetlenné tette a döntésbe való őszinte belenyugvást, akik egyébként elfogadták a multietnikus Magyarország nemzetiségeinek jogát a saját állam alapítására.”

Romsics Ignác

A Vörösmarty Mihály Könyvtár háromfordulós kvízzel emlékezik meg a békediktátumról annak századik évfordulóján. Kérdezünk előzményeiről, tartalmáról és következményeiről.

A megfejtéseket az egyes fordulók után vagy egyszerre várjuk május 15-ig.

Az eredményhirdetést az Ünnepi Könyvhéten, a június 8-i rendezvényünkön tartjuk. Nyeremények: színházjegy a Vörösmarty Színház Trianon című előadására, belépőjegy a Trianon Múzeumba és könyvajándék.

antant

központi hatalmak

  1. A román csapatok bevonulnak Budapestre.
  2. Kitör az őszirózsás forradalom.
  3. Gróf Tiszta István miniszterelnök bejelentése a képviselőházban a háború elvesztéséről.
  4. Az Egyesült Államok elnöke ismerteti béketervét az amerikai kongresszus előtt.
  5. A Tanácsköztársaság kikiáltása.
  6. Horthy Miklós kormányzóvá választása.
  7. Párizsban megnyitják a békekonferenciát.
  8. Fegyverszünet Padovában az Osztrák-Magyar Monarchiával.
  9. Gróf Apponyi Albert beszéde a békekonferencia Legfőbb Tanácsának ülésén.
  10. Kongresszus Rómában az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségeiről.
Felismerendő kép
NÉGYEK TANÁCSA
Országok Személyek
...
...
...

„Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!”
„Ne bántsátok Magyarországot, mert ez már úgysem az a Magyarország, amely bennünket bántott. Ez egy egészen új ország, a szabad népköztársaság országa, ahol minden embernek egyforma joga van. Inkább béküljetek ti is meg ezzel az új országgal és szövetkezzetek vele olyan szorosan, hogy jól összedolgozva, a közös munkában együtt gazdagodjunk és tanuljunk és Csehország, Románia, Jugoszlávia és Magyarország olyan legyen, mint egy ország.”
„Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.”
„most már csupán az van hátra, hogy e győzelem minden gyümölcsét learassuk önökkel együtt.”
Felismerendő kép

Kinek a vezetésével készült?


Milyen céllal szerkesztették?Felismerendő kép
Hozzájárulás az adatkezeléshez: *

Elolvastam és tudomásul vettem az Adatkezelési tájékoztató tartalmát.

@2020 Vörösmarty Mihály Könyvtár. Minden jog fenntartva!