Itt éltek előttünk...
középiskolás honismereti vetélkedő
2022-23. tanév
1. forduló
A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben is 3 feladatlapból áll majd. Kéthetente három-három Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyekről! Életük, munkásságuk megismeréséhez, a feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, melyet a felkészítő tanároknak és a csapatkapitányoknak elküldött jelszóval érhettek el. Beküldési határidő: 2022. október 23.


Használjátok a Fejér Megyei Életrajzi Lexikont és
az Ajánlott irodalmakat!


Jó munkát kívánunk!


Bálint Ágnes


I. Hogyan kötődött Bálint Ágnes a felsorolt településekhez?
Bécs
Adony

Budapest
Székesfehérvár
Vecsés
II. A fülszöveg a könyv rövid leírása, amelynek célja, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését. Nevét onnan kapta, hogy általában a könyvek kemény borítóját védő papírborítás "fülére" (behajtott részére) nyomtatják. A következő fülszöveg-részletek Bálint Ágnes egy-egy regényét mutatják be, melyik regényekről van szó? (Segít a Vörösmarty Mihály Könyvtár katalógusa.)

a.) „Az én gyerekszobám a Duna volt” - így kezdődik a könyv, s azután történetek következnek ennek a "gyerekszobának" a játékairól, csigákról, békákról, lepkékről, kismacskákról, kutyákról, malacról - sokféle, szeretettel megfigyelt élőlényről. De hallunk a dunai télről, korcsolyázásról, vízimalomról, csónakázásról is lenyűgözően érdekes, igaz történeteket.” 


b.) „Juli eddigi nyarait keresztanyja luxusvillájában töltötte a Balaton partján, nem csoda hát, ha lógó orral és lázadozó szívvel készül a falusi nyaralásra apja nagynénjéhez, Lidi nénihez. Minden poros, szegényes, unalmas neki itt - míg csak a szomszédék verandájáról fel nem reppen egy ódon karszék.” 


c.) „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép kis kertes ház. Abban lakott két kövér macska. Rajtuk kívül ott lakott még Károly bácsi és Irma néni is." A kövér macskák boldogan éltek a szép kertes házban, igaz, hogy Irma néni nagyon elkényeztette őket. Ebből lett a baj. Károly bácsi addig álmodozott egy olyan kutyáról, amelyik macskát reggelizik, ebédel, vacsorázik, amíg egyszer csak valóban egy eleven kutya jelent meg a házban.” 


d.) „Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, jót derülünk rajta" - így kezdi naplóját a tizenkét éves Laci, becsületesen bevallva, hogy a "derülünk" szót Radótól gyűjtötte, akinek nyelvész a papája, s ezért igen gazdag a szókincse. Laci hűségesen beszámol a kis lakásban élő háromgyerekes Faragó család eseménydús hétköznapjairól - s valljuk be - cselekvő részt is vállal abban, hogy ezek a hétköznapok minél mozgalmasabbak legyenek.”
III. Válaszoljatok röviden az alábbi kérdésekre!
Hogyan őrzi szülővárosa az írónő emlékét?
Írói munkásságán kívül mely területeken dolgozott még Bálint Ágnes?
Melyik könyvkiadó adta ki legtöbb könyvét?
Soroljatok fel néhányat ma is ismert, közkedvelt mesefigurái közül!
Bálint Ágnes munkásságát számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el. Írjatok néhány példát!


Chernel István


I. Az alábbi képek mindegyike Chernel István ornitológushoz kapcsolódik.
Válaszoljatok a képekhez kapcsolódó kérdésekre! (15 pont)A képen látható sportról könyvet is írt Chernel István. Mi a könyv pontos címe?


Mikor jelent meg a könyv?


Ki lehet-e kölcsönözni a Vörösmarty Mihály Könyvtárból?


Ki festette a képet?

Melyik tó látható a háttérben?

Milyen eseményt örökít meg a festmény?Agárdon két mellszobra is látható Chernel Istvánnak. Melyik készült 1984-ben?
      
  A.)      B.)

Pontosan hol található?

Ki készítette a domborművet?

Milyen intézmény látható a képen?

Mikor vette fel Chernel István nevét az agárdi Madárfigyelő Állomás?

Kik láthatók a családi fényképen?

II. Olvassátok el Radetzky Jenő Chernel Istvánról írt tanulmányát!

a.) Egészítsétek ki az olvasottak alapján az alábbi mondatokat! (10 pont)

Az ifjú Chernel István -ben járt először a rokon családnál, és mély nyomot hagyott benne a gazdag madárvilága. Ettől kezdve éveken át, kora tavasztól késő őszig járta a tavat és környékét.
A II. Nemzetközi Ornithológiai Kongresszus bizottságában ismerkedett meg a székesfehérvári Reáltanoda tanárával, Szikla Gáborral. A tanár úrral később együtt jártak Sóstón is, egy érdekes madár, a fülemülesitke után kutatva.
1891 nyarán hétre Norvégiába utazott, közel  utat tett meg feleségével. Az expedícióhoz az ösztönzést egy kis földnyelv adta, mely a Velencei-tó északkeleti végénél nyúlik a víztükörbe, a földnyelv neve: .
Egy norvég városban, -ben felkereste egy székesfehérvári tanár, akit -nek hívtak. (Kicsi a világ!)
Norvégiai utazásáról 1893-ban megjelent könyvében számolt be. A ritka könyv egy példányát őrzi az agárdi  .

b.) Hogyan magyarázta meg az alábbi szavak jelentését Chernel István? (3 pont)
Rigya: 
Csuhi:

Agottas nád:
gróf Cziráky Antal Mózes


I. Cziráky-kvíz. Jelöljétek be a helyes választ! (10 pont)

1. Milyen szálak fűzték a Magyar Tudományos Akadémiához?

a.) Alapító tagja volt, és pénzt adományozott az Akadémiának.

b.) Igazgató tagja volt.

c.) Alapító és igazgató tagja volt, illetve pénzt adományozott az Akadémiának.

2. Mikor lett aranysarkantyús vitéz?

a.) 1802-ben.

b.) 1792-ben, I. Ferenc koronázásakor.

c.) 1789-ben.

3. Mi történt vele 1808-ban?

a.) Kitüntették a Szent István-rend nagykeresztjével.

b.) Fejér vármegyében főispánná választották.

c.) Esztergom vármegyében főispáni helytartóvá nevezte ki az uralkodó.

4. Középfokú tanulmányai befejezését követően milyen tanulmányokat folytatott Pesten?

a.) Bölcsészettudományokat hallgatott Pesten.

b.) Közgazdaságot tanult.

c.) Jogot tanult.

5. Melyik évben alapította meg diáktársaival együtt a magyar jogászegyletet, amelyben célja a magyar nyelv és irodalom ügyének előmozdítása volt?

a.) 1785-ben.

b.) 1791-ben.

c.) 1790-ben.

6. Melyik évben nevezték ki Fejér vármegye főispánjává?

a.) 1828-ban.

b.) 1825-ben.

c.) 1830-ban.

7. Melyik műve jelent meg a legkorábban a felsoroltak közül?

a.) Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium in Hungaria a primordiis monarchiae in haec tempora

b.) Conspectus juris publici regni Hungariae ad annum 1848. Historicis animadversionibus illustratus. I-II. kötet

c.) Fejér vármegye főispányi székébe 1827-ben történt beiktatása alkalmatosságával tartatott beszédek

8. Milyen kapcsolat fűzte Illésházy Júlia grófnőhöz?

a.) Az édesanyja volt.

b.) Az első felesége volt.

c.) Az unokatestvére volt.

9. Ki volt az édesanyja János nevű fiának?

a.) Zichy Julianna.

b.) Walterskirchen Karolina.

c.) Batthyány Mária.

10. A felsorolt városok közül hol tartotta ünnepélyes beiktató beszédét 1827-ben?

a.) Esztergom.

b.) Székesfehérvár.

c.) Eger.
II. Igaz (I) vagy hamis (H)? Döntsétek el! Írjátok az állítás mögé a megfelelő betűt!
(10 pont)

1. Cziráky Antal Mózes 1762. szeptember 5-én látta meg a napvilágot, Pesten.
2. Illésházy Júlia grófnőt 1841-ben vette feleségül.
3. De ordine equitum auratorum Hungriae exercitatio című jogtörténeti értekezése 1792-ben jelent meg Pesten.
4. I. Ferenc 1820-ban nevezte ki Fejér vármegye főispánjává, beiktatására 1822-ben került sor.
5. 1793-ban Pest-Pilis-Solt vármegye tiszteletbeli jegyzője, a következő évben a helytartótanácsnál forgalmazó.
6. 1836-ban a Szent István-rend nagykeresztjével tüntették ki.
7. Az 1825 szeptemberében kezdődő pozsonyi országgyűlésen, mint a főrendiház tagja és Fejér vármegye főispánja vett részt.
8. 1832-től tagja a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának.
9. Legnagyobb jogi munkája a Conspectus juris publici regni Hungariae ad annum 1848., historicis animaversionibus illustratus, amely 1851-ben jelent meg Bécsben.
10. A Kenyeri Sarlós Boldogasszony Templom kriptájában temették el.


Csapatnév:
  

Felkészítő tanár:  

 

 web counter