Itt éltek előttünk...
középiskolás honismereti vetélkedő
2022/23. tanév
2. forduló


 A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben is 3 feladatlapból áll majd. Kéthetente három-három Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyekről! Életük, munkásságuk megismeréséhez, a feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, melyet a felkészítő tanároknak és a csapatkapitányoknak elküldött jelszóval érhettek el. Beküldési határidő: 2022. november 6.


Használjátok a Fejér Megyei Életrajzi Lexikont és
az Ajánlott irodalmakat!

Jó munkát kívánunk!

Hauszmann Alajos

1. Párosítsátok össze Hauszmann Lajos életének eseményeit és azok időpontjait! Írjátok az időpontok előtti betűt a megfelelő esemény mögé (Bizonyos évszámok két eseményhez is köthetők.) (15 pont)A budai műegyetem rendes tanárává avanzsál

                                                                       

Párizsi Világkiállítás Grand Prix nyertese
A
1926
III. osztályú Vaskorona rend kitüntetést kap
B
1870
Pro artibus díszjelvényben részesül
C
1872
A műegyetem tiszteletbeli doktorává avatják
D
1847
Megszületett Budán
E
1910
Saját műteremre tesz szert
F
1913
Részt vesz a Magyar Mérnök- és Építész Egylet megalapításában
G
1884
Nyugdíjba vonul
H
1896
Elhunyt Velencén
I
1867
Földterületet vásárol Velencén
J
1906
Megkapja a Ferenc József-rend nagykeresztét
K
1900
Meghívták a Királyi József Műegyetemre tanársegédnek Skalnitzky Antal tanszékéhez
L
1868
Megjelenik a magyar királyi vár építésének története című munkája
M
1922
Önéletrajza jelent meg az Est Lapkiadó Részvénytársaság kiadványában


2. Munkásságának ismeretében azonosítsátok be a következő épületeket! (12 pont)

A.)

 
Megnevezés:
Melyik településen található?
Milyen módon köthető hozzá Hauszmann Alajos?

B.)


Megnevezés:
Melyik településen található?
Milyen módon köthető hozzá?

C.)


Megnevezés:
Melyik településen található?
Milyen módon köthető hozzá?

D.)


Megnevezés:
Melyik településen található?
Milyen módon köthető hozzá?

3. Egészítsétek ki a Hauszmann egyik munkájáról szóló szöveget! (14 pont)

Hauszmann Alajos -ban tervezte  csalai kastélyát. A szolid épület a  egy visszafogottabb változatát képviseli. Nagyobb hangsúlyt a két vége kapott. Sajátos megoldásként a földszint burkolata készült, míg az emeletet fedi. Az épület előcsarnokából nyílik, az emeleten és található. A többségét is Hauszmann tervezte. A kastély saját és csatornával rendelkezett. A vizet az épület közelében található szolgáltatta, de ez táplálta a kastély előtti is. A négyszögletes udvart körbeölelő szintén Hauszmann tervezte.Letenyey Lajos

1. A 100 éve született Letenyey Lajos mezőgazdász 1864-ben hasznos tanácsokat tartalmazó ismertetőt írt a csótányokról. Olvassátok el a Képes-Újságban megjelent írást, majd válaszoljatok a kérdésekre! (12 pont)
a.) Milyen helyeken szaporodik el nagyon könnyen a svábbogár? (3 pont)


b.) Mivel táplálkozik? (1 pont)


c.) Miért pusztítják legfőképp? (1 pont)


d.) Milyen módszerekkel lehet irtani? (6 pont)


e.) Milyen állatok eszik meg örömest ezeket a rovarokat? (1 pont)


2. Jelöljétek be a helyes választ! (8 pont)
a.) Letenyey Lajosnak melyik műve van meg könyvtárunkban?
Szőlészeti tájrajz
Magyarországi kártékony állatok és ártalmas növények

b.) Hol szerzett oklevelet?
pesti Mérnöki Intézet
keszthelyi Georgikon

c.) Hol neveztek el gimnáziumot róla?
Székesfehérvár
Felcsút

d.) Mikor jelent meg könyve a tabajdi és a válvölgyi szőlőművelésről?
1859-ben
1869-ben

e.) Hol volt családi birtoka?
Alcsút
Felcsút

f.) Ki támogatta külföldi gazdasági tanulmányait?
Batthyány Kázmér gróf
Batthyány Lajos gróf

g.) Melyik székesfehérvári iskola diákja volt?
ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium
Szent István Mezőgazdasági Technikum

h.) Hány éves korában halt meg?
46
56Nagy Károly

1. 225 éve született Nagy Károly matematikus, csillagász. Olvassátok el az ajánlott irodalmak közül a Nagy Károlyhoz kapcsolódó cikket, majd válaszoljatok a kérdésekre!

a.) Állítsátok időrendbe Nagy Károly életének fontosabb eseményeit! (8 pont)
a Pesti Hírlap munkatársa lesz
uradalmi igazgató lesz gróf Batthyány Kázmér birtokán
születési ideje
Párizsba utazik
önkéntes száműzetésbe vonul
a Magyar Tudós Társaság rendes tagjává választja
halálozási ideje
gyógyszerészi oklevelet szerez

b.) Mire utal a címben szereplő polihisztor szó? (2 pont)


c.) Melyek voltak Nagy Károly munkásságának legfontosabb eredményei? (4 pont)


d.) Fontosnak tartotta a matematikai és csillagászati ismeretek szélesebb körben való terjesztését. Mit tett ennek érdekében? (3 pont)


e.) Látogatható-e napjainkban a Nagy Károly által építtetett csillagvizsgáló? (1 pont)

Csapatnév:  

Felkészítő tanár:  

 

 web counter