Itt éltek előttünk...
középiskolás honismereti vetélkedő
2022/23. tanév
3. forduló


 A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben is három feladatlapból áll. Kéthetente 3-3 Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyekről! Beküldési határidő: 2022. november 20.

Használjátok a Fejér Megyei Életrajzi Lexikont!

Jó munkát kívánunk!

Saára Gyula

1. Saára Gyulát 1908. május 11-én választották meg Székesfehérvár polgármesterévé. A polgármesterválasztásról a Fejérmegyei Napló is beszámolt az 1908. május 12-i számában. Keressétek ki könyvtárunk katalógusából vagy a Helyismeret Digitalizált dokumentumaink felületéről az újság megfelelő számát, és oldjátok meg a Polgármesterválasztás vezércikk segítségével az alábbi feladatokat!

Mit jelentenek a szövegben előforduló ma már kicsit idegenül hangzó szavak? (Segít A magyar nyelv értelmező szótára!)
(5 pont)

délszaki:

fundamentum:

toalett:

deputáció:

dikció:


2. Egészítsétek ki a fenti szavakkal az alábbi mondatokat!
(5 pont)

A kapualj, a lépcsőház, a folyosó növényekkel volt díszítve.

A városatyák a mai napon egy új jövendőnek a -át rakják le.

A polgármester szobájából kivirít a hölgyek tarka -je.

Az új polgármester fogadta a nagyszámú -k seregét.

Saára Gyula dr. meghatottsággal válaszolt a szép -ra.


3. Állítsátok időrendbe a polgármesterválasztás napjának felsorolt eseményeit! (10 pont)


Prohászka Ottokár dr. megyéspüspök köszöntőt mond a királyra.
Saára Gyula dr. beszédet intéz a közgyűléshez.
Az új polgármester bevonul hivatalos helyiségébe és fogadja a küldöttségeket.
Szentmise Székesfehérvár székesegyházában.
Szűts Jenő alispán a törvényhatóság nevében üdvözölte az új polgármestert.
Díszlakoma kezdődik kb. 400 fehérvári polgár részvételével a Szent István teremben.
Saára Gyula dr. átveszi a város pecsétjét.
Kerekes Lajos a tisztviselő kar nevében szónoklatot mond. 
Széchényi Viktor gróf főispán megnyitja a rendkívüli közgyűlést a városházán.
Rádai Lajos dr. a közgyűlés tagjainak a nevében üdvözli az új polgármestert. Szarka Géza

4. Párosítsátok össze Szarka Géza életének eseményeit a felsorolt időpontokkal! Írjátok az adott esemény mögé a megfelelő évszámot vagy évszámpárt! (8 pont)

a.) A székesfehérvári Vasvári Pál Tanítóképző Gyakorló Iskolájának tanáraként tevékenykedett.
                            
1931-1945
b.) Megkapta az aranydiplomáját.
1956-1958
c.) A székesfehérvári Vörösmarty Irodalmi és Művészeti Társaság alapító elnöke volt.
1932
d.) Megjelent a Hívom az élőket! című novelláskötete.
1949
e.) A székesfehérvári római katolikus egyházmegye püspöki könyvtárának könyvtárosi posztját töltötte be.
1943
f.) Megjelent Az osztály nem hagyja magát című ifjúsági regénye.
1951-1956
g.) Ebben az évben bocsájtották el.
1964
h.) Ebben az évben jelent meg Székesfehérváron a Szent Erzsébet című misztériuma.
1972


5. Szarka Géza Az osztály nem hagyja magát! című ifjúsági regényének első fejezétéből valók a következő mondatok. Egészítsétek ki a hiányzó szavakkal, kifejezésekkel. Segítségetekre lesz a Vörösmarty Mihály Könyvtár katalógusa! (12 pont)

1.) Álla alatt összekulcsolta hosszú, bütykös ujjait, az orra tövétől a szája széléig futó ránc kimélyült, végiglegeltette ábrándos Novarro-szemét az osztályon és most következett a zuhany: — Adják ki, kérem, a gyászjelentést! A hetedik osztály letarolt mindent a tegnapi versenygyűlésen! Maguk számára már nem nő fű, kedveseim!... Pássz ...Node most térjünk át a alakjainak jellemzésére!
2.) Seruzádban, anyakönyvi nevén: aztán volt osztályszellem a kicsordulásig.
3.) Eta összeráncolta rövidlátó szemét, és hevesen válaszolt: — A szép, de buta nő, mi?! Az ereszes! Akinek csak annyi esze van, hogy az eső elől az eresz alá áll! Hát tudd meg, ! Igazam van, gyerekek?
4.) Az utolsó óra Erzsébet nénié volt, a rajongva szeretett . Mindössze nyolc évvel volt idősebb náluk, üde volt az arca 7 és ragyogó a szeme: nyugodtan beülhetett volna közéjük az egyik padba.
5.) Mert konokul azt hitték, hogy Erzsébet nénit a maga harmatos, pirulós fiatalságával éppen úgy megleckéztetik odabenn a a zord öregek, mint őket.
6.) Hárman válaszolták egyszerre: — Témát keresünk a versenygyűlésre! befellegzett egy időre.
7.) Mosolygott, de a mosolyában csendes fenyegetés és irtózatos önbizalom volt, mintha azt mondta volna: — Nem tudtok semmit latinból, és lármáztok? Csak két ember tudott latinul a világ fennállása óta. A másik volt! Ami azt jelenti, hogy az egyik meg ő: dr. Peresznyák Attila tanár úr.
8.) No maga mondja meg ott, kérem…, igen…, maga ott, mit dramatizáltak?! — szólt leereszkedő kedvességgel Peresznyák, és rámutatott Mágli Magdára, akit Csomorkay tanár úr az egyik matematika-órán keresztelt el.
9.) Gágogtak-, kérem??... Úgy?! Gágogtak? (A szemüvege fölött Erzsébetre sandított.) Talán a dramatizálták?!
10.) — Talán kórusban felelnek a tanulók? — kérdezte most fojtott udvariassággal Erzsébettől. — Nem!... szakfelügyelő úr! ...— Hát …talán …dramatizálnak egy jelenetet? (Most a cachou-cukrot megfordította szájában a nyelvével.) — I…i. . . igen is, kérem . . . — Miből? — . — Melyiket?
11.) De ekkor a tömegből kivált egy , jó magasan fölvágódott a levegőégbe, és Seruzád megszólalt:
12.) Tibor Györgyi, a várkisasszony tehát kiadta a jelszót előadás után az igavonóknak: — Gyerekek, ma úgyis szombat van. Délután találkozó nálunk ! Addig mindenki törje a fejét!
Vajda János

6. Döntsétek el, hogy a Vajda János életére vonatkozó állítások közül melyik igaz és melyik hamis? Írjatok I (igaz) vagy H (hamis) betűt az állítások után! (10 pont) A feladatok megoldásában segít a Nők lapja 2013. március 12-én megjelent cikke!

1856-ban jelent meg első verseskötete Magyar sajtó címmel.
A székesfehérvári ciszterci gimnáziumban az eminens diákok közé tartozott.
1945-ben megszökött az iskolából és vándorszínésznek állt.
Bécsben a kancellária sajtóirodájában is dolgozott egy ideig.
Gyermekkorában az Ürményi család dégi birtokán dolgozott erdészként az édesapja.
A bognár gyermekeit tanította József főherceg alcsúti uradalmában.
1870-ben tagjává választotta a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia.
Elsőként a Fejér megyei Válon állítottak szobrot emlékére 1908-ban.
Az 1848-as szabadságharcban szerzett emlékeit 1868-ban adta ki Egy honfi emlékiratai címmel.
Első szerelmével, Bartos Rózával kötött házassága 1886-ban válással végződött.

7. Egészítsétek ki az alábbi Vajda Jánosnak tulajdonított mondatokat a megadott szavak megfelelő toldalékos alakjaival! A mondatok a hagyomány szerint 1848 márciusában hangzottak el. (5 pont)

Buda, esernyő, megy, szabadság, úr
, addig innen ki nem , amíg nem határoznak!”
a kezünkben nem vívjuk ki a ! Fegyverezzük fel magunkat! Fel : utánam!”

8. Az alábbi betűkből egy-egy gyermekkori élményt felidéző mű címe rakható ki. Írjátok a betűk mellé a pontos címeket! (5 pont)

AEEŐBDNRZ -
AÁEEÉOOGYJKKKMMRRT -
OOHNTT -
AEEEEEGYKLMMRRSSZ -
AAÁEEIŐBDLNRV -Csapatnév:  

Felkészítő tanár: