Skip navigation

A barokk Székesfehérváron

Bevezető gondolatok

A barokk Székesfehérváron című elektronikus tananyagot elsősorban rajz-és vizuális kultúra, történelem, honismeret tantárgyak tananyagának kiegészítésére állítottuk össze. Ajánlott feldolgozása például szakköri keretek között, de akár egy tematikus verseny lebonyolítása során is használhatóak bizonyos elemei.

Székesfehérvár belvárosa a török kiűzését követően a 18-19. században újjáépült, létrejött az ország egyik legegységesebb barokk épületegyüttese. Művészi értékű templomok, középületek hordozzák a 18 század jellemző stílusjegyeit, melynek köszönhetően tananyagunk egy része nemcsak a helyi oktatási intézmények diákjai számára, hanem más régióban élőknek is hasznos ismereteket nyújt.

Célunk, hogy a tanulók megismerjék a 18. századi Székesfehérvár történetét, könyvtári dokumentumok segítségével minél több információt gyűjtsenek, rendszerezzenek, majd ezeket alkalmazzák. Ismerjék meg Székesfehérvár barokk emlékeit, épületeit, szerezzenek vizuális élményt ezek barokk berendezési tárgyairól, festményeiről, szobrairól. Tudatosuljon bennük városunk barokk öröksége, mellyel nap mint nap a hétköznapi életben is találkozhatnak.

Az általános iskola felső tagozatának (6-7. osztály) illetve középiskolás diákoknak szóló anyag megvalósítható egy teljes osztállyal, de akár kisebb tanulócsoporttal is.

Célok, megszerezhető kompetenciák:

Ismeretszerzés, ismeretek rendszerezése, alkalmazása.

Játékélmény, vizuális élmény nyújtása.

Digitális kompetenciák fejlesztése.

Szükséges eszközök, források:

Internetkapcsolat

Feldolgozási idő:

2x60 perc

Tematika:

  • A barokk korstílus
  • Interaktív feladatok I.
  • Székesfehérvár a 17-18. században
  • Interaktív játék
  • Székesfehérvár barokk emlékei
  • Virtuális séta
  • Interaktív feladatok II.
  • Totó
  • Játékok
  • Ajánlott irodalom