Skip navigation

Csanádi Imre emlékére

Bevezetés

Bevezető gondolatok

A könyvtárak helyismereti részlege az adott helyre vonatkozó ismeretanyagot gyűjti és szolgáltatja. A Vörösmarty Mihály Könyvtárban a könyvek mellett változatos dokumentumtípusok (fotó, képeslap, szórólap, plakát…) és többféle adatbázis segíti a Fejér megye helyismerete iránt érdeklődőket, köztük a diákokat, akik gyakran kapják feladatul helytörténeti téma feldolgozását.

A Csanádi Imréhez készült tananyag egyrészt a Fejér megyei születésű költő életére, munkásságára emlékezik, másrészt könyvtárhasználati ismereteket is nyújt. Helyismereti dokumentumokkal színesítve mutatja be a 100 éves évfordulóját ünneplő Csanádi Imrét, interaktív játékokkal teszi változatossá a diákok ismeretszerzését, illetve az ismeretek alkalmazását.

Célok, megszerezhető kompetenciák:

Ismeretszerzés, ismeretek rendszerezése, alkalmazása, digitális kompetenciák fejlesztése.

Szükséges eszközök, források: 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár honlapja, internet, böngésző

Feldolgozási idő:

90 perc

Tematika:

  • Életrajza
  • Munkássága
  • Összefoglalás
  • Képgaléria
  • Fogalomtár
  • Önellenőrző kérdések
  • Tesztkérdések

 Irodalom: