MKE Vándorgyűlés 2019

Szekcióülések

2019. július 4.

Levezető elnök: Szőnyi Éva elnök, MKE Bibliográfiai Szekció
Romániai magyar könyvtárak 1920 és 1940 között

Előadó: Pogány György ny. könyvtárigazgató, Kármán József Városi Könyvtár, Pilis

A Honvéd Központi Kórház tudományos információs rendszere az 1950-es években

Előadó: Pogányné Dr. Rózsa Gabriella könyvtárvezető, MH EK VEIG TKLI Tudományos Könyvtár

DR. KOLTAY KLÁRA EMLÉKÉRE…!
Dr. Koltay Klára szellemi hagyatéka és az RDA honosításának időszerű kérdései

Előadó: Bátfai Erika osztályvezető, DEENK Debreceni Egyetemi Kiadó

Beszámoló az „RDA-HU” munkacsoport munkájáról és eredményeiről

Előadó: Székelyné Török Tünde osztályvezető, ELTE Egyetemi Könyvtár

Az RDA fejlesztésének legújabb (nemzetközi) eredményei

Előadó: Vass Johanna könyvtárvezető, MMA Könyvtár

Moderátor: Farkas Ferenc szakmai vezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda
Az én könyvtáram program eredményei és a módszertani kiadványok ajánlása

Előadó: Koglerné Hernádi Ágnes fejlesztési csoportvezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda

Digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban

Előadó: Lengyelné dr. Molnár Tünde mintaprogram-fejlesztő, oktató, Eszterházy Károly Egyetem, Médiainformatika Tanszék, Eger

Élményközpontú irodalomtanítás a XXI. században

Előadó: Dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens, ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Szombathely

Mitől lesz élményközpontú az én könyvtáram a XXI. században?
Beszélgetés Steigervald Krisztián generációkutatóval

Moderátor: Farkas Ferenc

Az én könyvtáram a jövőben – digitális történetmesélés, adatvizualizáció – workshop

A foglalkozást vezetik: Lengyelné dr. Molnár Tünde, dr. Antal Péter és dr. Komló Csaba mintaprogram-fejlesztők, oktatók Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Tanszék, Eger

Alba-barangoló – kultúrséta a városban okoseszközökkel

A túra vezetői: Piri Ildikó, Kukkonka Judit mintaprogram-fejlesztők, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged
Domoszlai Krisztina mintaprogram-kipróbáló könyvtáros, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár, Az én könyvtáram projekt munkatársai

Levezető elnök: Komlósi József tagkönyvtárvezető, Vörösmarty Mihály Könyvtár
A városkutatás forrásai és a kutató lehetőségei

Váczi Márk topográfus, Magyar Városkutató Intézet

Nyitott levéltárak a kutatás, kutatók szolgálatában

Czetz Balázs levéltár-igazgató, főlevéltáros Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára

Miért működött két országos hatáskörű hiteleshely a középkori Fehérváron?

Ribi András történész, MTA-PTE-ELTE Középkori Egyházi Archontológia Kutatócsoport

Az Árpád-ház program és a rendház

Pokrovenszki Krisztián igazgatóhelyettes, Szent István Király Múzeum

Fejér megye gazdasága és társadalma a 20. században, tematikus térképek alapján

Rovács Barna szaktájékoztató könyvtáros, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

A hiteleshelyektől a hiteles helyi információszolgáltatásig
Moderátor: Mennyeiné Várszegi Judit elnök, MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
A középkori Székesfehérvár

Előadó: Zsoldos Attila akadémikus, MTA BTK Történettudományi Intézet – Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár

Levéltári források a helytörténeti kutatásban a koraközépkortól 1914-ig

Előadó: Bödő István főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára

Királynék koronázása Székesfehérváron

Előadó: Magony Imre könyvtáros, Vörösmarty Mihály Könyvtár

14:00 - Látogatás a Vörösmarty Mihály Könyvtár helyismereti gyűjteményében
Helyismeret a digitális térben.

Előadó: Farkas Edit helyismereti könyvtáros, VMK Helyismereti és digitalizálási csoport és Hajdu Hajnalka könyvtári munkatárs, VMK Helyismereti és digitalizálási csoport

Tárgyak, képek, mozgóképek: Virtuális múzeum, képtár, tv-archívum a dunaújvárosi József Attila Könyvtár helyismereti gyűjteményében

Előadó: Tóth Éva intézményvezető, József Attila Könyvtár

Gyakorlati bemutató: Petrovicsné Gadanecz Júlia, Oláh Bernadett, Fábián Péter helyismereti könyvtárosok

Köszöntő

A vendéglátó bíróság és a szekció elnök köszöntője

Hiteles jogi szaktájékoztatás - A parlamenti könyvtár és egy felsőoktatási könyvtár tapasztalatai

Előadó: Varga Tímea OGYK jogi szakreferens és Aczél Partos Adri könyvtárvezető, PPKE

Hiteles (hivatalos) jogforrások az interneten: Nemzeti Jogszabálytár (Njt)

Előadó: Dr. Orosz Mária Jogi Tartalomszolgáltatási igazgató, Magyar Közlönykiadó

Minősített repozitóriumok -MTMT

Előadó: Holl András informatikai főigazgató-helyettes, MTA Könyvtár

Digitalizált tartalmak – hitelesen

Előadó: Dancs Szabolcs főtanácsos, OSZK

Webarchiválás - kormányzati oldalak megőrzése

Előadó: Parti Ádám osztályvezető-helyettes, OGYK

Jogklinika – Pécs

Előadó: dr. Füzy Tibor ügyvéd, Jogklinika koordinátor

Jogi könyvtárosok a 21. században – kompetenciák, készségek és képességek

Előadó: Gerencsér Judit igazgató, Tőry Gusztáv Szakkönyvtár

A három szervezet összefogásával megvalósuló délelőtt célja a szakmánk számára fontos kérdések felvetése, gyakorlati ötletek bemutatása és a valódi szakmai párbeszédek lehetőségének megteremtése. Ennek megfelelően választottuk a world café módszert, így nem lesznek előadások. “Kávéházunk” asztalainál az asztalgazdák saját témáikról osztják meg tudásukat, ötleteiket. Erről beszélgetnek az érdeklődőkkel. A résztvevők szabadon választhatnak és válthatnak asztaltársaságot. Az asztaloknál kérdezhetnek, saját tapasztalatokat oszthatnak meg.

Librarian to go - a Könyvtáros tárháza

A könyvtáros kávéház helye: gyermekkönyvtár
Mi történt SzolnoCon?

Czakóné Gacov Katalin Igazgató, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Autista gyerekek és a könyvtár

Beniczky Eszter gyógypedagógus, Kapocs Központ – a családokért

Témák/Asztaltársaságok

1. Használati utasítás fiatalokhoz? Avagy hogyan tegyük vonzóvá a könyvtárunkat?

Asztalgazdák: Haszonné Kiss Katalin, Czakóné Gacov Katalin

Kínálat: Öt méteres, fiatalokból álló sor várt a nyitásra egy fagyos szombat délelőtt a Verseghy Könyvtárban. Erre felkapta a fejét az egész város. Hogyan értük el őket és mit tettünk a sikerért? A megvalósult sikeres project kapcsán beszélgetünk az olvasást, a könyvtárat népszerűsítésének lehetőségeiről.

2. Másvilág a könyvtárban. . Autista gyerekek és a könyvtár

Asztalgazdák: Beniczky Eszter, Haszonné Kiss Katalin
Kínálat: A könyvtár mindenkié. Beniczky Eszter és diákja által bemutatott módszerek alkalmazásának lehetőségeiről és a korábbi tapasztalatokról osztjuk meg egymással véleményünket.

Levezető elnök: Molekné Kőrösi Beatrix
Könyvtárosokkal találkoztam…

Előadó: Telegdi Ágnes író

Hogyan építsünk kapcsolatokat?

Előadó: Molekné Kőrösi Beatrix igazgató, Egressy Béni Városi Könyvtár, Kazincbarcika

Kiállító

Közös beszélgetés a résztvevőkkel, tapasztalatcsere

Moderátor: dr. Téglási Ágnes
Levezető elnök: Villám Judit
A szöveg és képe. A könyves világ (ön)reprezentációja a közösségi médiában

Rózsa Dávid főigazgató, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára

Képzések hallgatóknak, PhD-nak, oktatóknak -- könyvtári munkatársak és bevont közreműködők által

Fischer Mónika tanulástámogató és képzési koordinátor, Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár

Webarchívumok létrehozása és kutatási célú hasznosítása

Drótos László Országos Széchényi Könyvtár, E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya

A USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum az EISZ Nemzeti Programban

Lencsés Ákos osztályvezető, EISZ Titkárság, Intézményi Koordinációs Osztály