MKE Vándorgyűlés 2019

Szekcióülések

2019. július 4.

Helyszín: Szent László Terem - Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Levezető elnök: Szőnyi Éva elnök, MKE Bibliográfiai Szekció
Tartalomfeltárás és szolgáltatás új eszközei a Qulto2-ben

Előadó: Czoboly Miklós Qulto-Monguz Kft.

Romániai magyar könyvtárak 1920 és 1940 között

Előadó: Pogány György ny. könyvtárigazgató, Kármán József Városi Könyvtár, Pilis

A Honvéd Központi Kórház tudományos információs rendszere az 1950-es években

Előadó: Pogányné dr. Rózsa Gabriella könyvtárvezető, MH EK VEIG TKLI Tudományos Könyvtár

DR. KOLTAY KLÁRA EMLÉKÉRE…!
Dr. Koltay Klára szellemi hagyatéka és az RDA honosításának időszerű kérdései

Előadó: Bátfai Erika osztályvezető, DEENK Debreceni Egyetemi Kiadó

Beszámoló az „RDA-HU” munkacsoport munkájáról és eredményeiről

Előadó: Székelyné Török Tünde osztályvezető, ELTE Egyetemi Könyvtár

Az RDA fejlesztésének legújabb (nemzetközi) eredményei

Előadó: Vass Johanna könyvtárvezető, MMA Könyvtár

Helyszín: Szent Imre Terem - Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Moderátor: Farkas Ferenc szakmai vezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda
Az én könyvtáram program eredményei és a módszertani kiadványok ajánlása

Előadó: Koglerné Hernádi Ágnes fejlesztési csoportvezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda

Digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban

Előadó: Lengyelné dr. Molnár Tünde mintaprogram-fejlesztő, oktató, Eszterházy Károly Egyetem, Médiainformatika Tanszék, Eger

Élményközpontú irodalomtanítás a XXI. században

Előadó: Dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens, ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Szombathely

Mitől lesz élményközpontú az én könyvtáram a XXI. században?
Beszélgetés Steigervald Krisztián generációkutatóval

Moderátor: Farkas Ferenc

Az én könyvtáram a jövőben – digitális történetmesélés, adatvizualizáció – workshop

A foglalkozást vezetik: Lengyelné dr. Molnár Tünde, dr. Antal Péter és dr. Komló Csaba mintaprogram-fejlesztők, oktatók Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Tanszék, Eger

Alba-barangoló – kultúrséta a városban okoseszközökkel

A túra vezetői: Piri Ildikó és Kukkonka Judit mintaprogram-fejlesztők, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged
Domoszlai Krisztina mintaprogram-kipróbáló könyvtáros, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár; Az én könyvtáram projekt munkatársai

Helyszín: Szent Cecília Terem - Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Levezető elnök: Komlósi József tagkönyvtárvezető, Vörösmarty Mihály Könyvtár
A városkutatás forrásai és a kutató lehetőségei

Előadó: Váczi Márk topográfus, Magyar Városkutató Intézet

Nyitott levéltárak a kutatás, kutatók szolgálatában

Előadó: Czetz Balázs levéltár-igazgató, főlevéltáros Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára

Székesfehérvár város írásbelisége a középkorban

Előadó: Kertész Balázs tudományos munkatárs, Városi Levéltár és Kutatóintézet (Székesfehérvár)

Az Árpád-ház program és a rendház

Előadó: Pokrovenszki Krisztián igazgatóhelyettes, Szent István Király Múzeum

Fejér megye gazdasága és társadalma a 20. században, tematikus térképek alapján

Előadó: Rovács Barna szaktájékoztató könyvtáros, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Helyszín: Trónterem - Hotel Magyar Király
A hiteleshelyektől a hiteles helyi információszolgáltatásig
Levezető elnök: Mennyeiné Várszegi Judit elnök, MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Levéltári források a helytörténeti kutatásban a koraközépkortól 1914-ig

Előadó: Bödő István főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára

Királynék koronázása Székesfehérváron

Előadó: Magony Imre könyvtáros, Vörösmarty Mihály Könyvtár

14:00 - Látogatás a Vörösmarty Mihály Könyvtár helyismereti gyűjteményében
Helyismeret a digitális térben.

Előadó: Farkas Edit helyismereti könyvtáros, VMK Helyismereti és digitalizálási csoport és Hajdu Hajnalka könyvtári munkatárs, VMK Helyismereti és digitalizálási csoport

Tárgyak, képek, mozgóképek: Virtuális múzeum, képtár, tv-archívum a dunaújvárosi József Attila Könyvtár helyismereti gyűjteményében

Előadó: Tóth Éva intézményvezető, József Attila Könyvtár

Gyakorlati bemutató: Petrovicsné Gadanecz Júlia, Oláh Bernadett, Fábián Péter helyismereti könyvtárosok

Helyszín: Díszterem - Székesfehérvári Törvényszék
Levezető elnök: Dr. Tóth Éva elnök, Jogi Szekció
Köszöntő

A vendéglátó bíróság és a szekció elnök köszöntője

Hiteles jogi szaktájékoztatás - A parlamenti könyvtár és egy felsőoktatási könyvtár tapasztalatai

Előadó: Varga Tímea OGYK jogi szakreferens és Aczél Partos Adri könyvtárvezető, PPKE

Hiteles (hivatalos) jogforrások az interneten: Nemzeti Jogszabálytár (Njt)

Előadó: Dr. Orosz Mária Jogi Tartalomszolgáltatási igazgató, Magyar Közlönykiadó

Minősített repozitóriumok -MTMT

Előadó: Holl András informatikai főigazgató-helyettes, MTA Könyvtár

Digitalizált tartalmak – hitelesen

Előadó: Dancs Szabolcs főtanácsos, OSZK

Webarchiválás - kormányzati oldalak megőrzése

Előadó: Parti Ádám osztályvezető-helyettes, OGYK

Jogklinika – Pécs

Előadó: dr. Füzy Tibor ügyvéd, Jogklinika koordinátor

Jogi könyvtárosok a 21. században – kompetenciák, készségek és képességek

Előadó: Gerencsér Judit igazgató, Tőry Gusztáv Szakkönyvtár

A könyvtáros kávéház helyszíne: Gyermekrészleg - Vörösmarty Mihály Könyvtár

Librarian to go - a Könyvtáros tárháza

A három szervezet összefogásával megvalósuló délelőtt célja a szakmánk számára fontos kérdések felvetése, gyakorlati ötletek bemutatása és a valódi szakmai párbeszédek lehetőségének megteremtése. Ennek megfelelően választottuk a world café módszert, így nem lesznek előadások. “Kávéházunk” asztalainál az asztalgazdák saját témáikról osztják meg tudásukat, ötleteiket. Erről beszélgetnek az érdeklődőkkel. A résztvevők szabadon választhatnak és válthatnak asztaltársaságot. Az asztaloknál kérdezhetnek, saját tapasztalatokat oszthatnak meg.
Köszöntő, a nap menetének ismertetése

Haszonné Kiss Katalin régióigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Mi történt SzolnoCon?

Czakóné Gacov Katalin Igazgató, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Autista gyerekek és a könyvtár

Beniczky Eszter gyógypedagógus, Kapocs Központ – a családokért

Témák/Asztaltársaságok

1. Használati utasítás fiatalokhoz? Avagy hogyan tegyük vonzóvá a könyvtárunkat?

Asztalgazdák: Haszonné Kiss Katalin, Czakóné Gacov Katalin

Kínálat: Öt méteres, fiatalokból álló sor várt a nyitásra egy fagyos szombat délelőtt a Verseghy Könyvtárban. Erre felkapta a fejét az egész város. Hogyan értük el őket, és mit tettünk a sikerért? A megvalósult sikeres project kapcsán beszélgetünk az olvasás, a könyvtár népszerűsítésének lehetőségeiről.

2. Másvilág a könyvtárban. . Autista gyerekek és a könyvtár

Asztalgazdák: Beniczky Eszter, Haszonné Kiss Katalin
Kínálat: A könyvtár mindenkié. Beniczky Eszter és diákja által bemutatott módszerek alkalmazásának lehetőségeiről és a korábbi tapasztalatokról osztjuk meg egymással véleményünket.

3. NépmesePont – Csupa ötlet – csupa játék – csupa népmese

Asztalgazdák: Dienes Éva, Szecseiné Pápay Judit
Kínálat: NépmesePontok működése gyermekkönyvtárosokkal. Népmese, monda: könyvtárhasználat, információkeresés, történelem óra, élménypedagógia, (társas)JÁTÉK és még sok más a mesékkel, mondákkal a gyermekkönyvtárakban.

4. Társasjáték adaptációk a könyvtárhasználat tanításában

Asztalgazdák: Dömsödy Andrea, Simon Krisztina
Kínálat: Népszerű és a könytárak módszertanához jól illő pedagógiai irányzat/módszer a gemifikáció. Ennek tartalmas beépítéséhez nyújtunk segítséget. Több ismert és/vagy aktuálisan népszerű asztali társasjátékot és kártyajátékot gondoltunk újra könyvtárpedagógiai szempontból. Egy részükhöz elegendő a szabályt átalakítani, más részük egyedi kiegészítőket igényel. Asztalunknál mindet ki is lehet próbálni. Egy részüket mi is próbáltuk, egy része ötlet. Számítunk a kollégák kritikájára, fejlesztési javaslataira!

5. HEURÉKA! - Ötletbörze könyvtárhasználati órákra és a hétköznapokra

Asztalgazda: Turiné Gáspár Anikó
Kínálat: Hogyan érjük el, hogy diákjaink szeressék az iskolai könyvtárat és otthonosan mozogjanak benne? Mitől lesz élő egy iskolai könyvtár? Hogyan újíthatjuk meg a könyvtárhasználati ismeretek átadását? Lehetünk-e kapuk a többi könyvtár felé? Mi vonzhat be egy kamaszt, kiskamaszt az iskolai könyvtárba? Beszéljük meg, ki hogyan csinálja, mik a tapasztalatok, mik a jól bevált módszerek!

Közös alkotás, kincskereső könyvtárhasználati feladatok, sokszínűség, személyesség.

Helyszín: Casino terem - Hotel Magyar Király
Levezető elnökök: Dr. Kreutzer Andrea Múzeumi KSZ titkár és Nagy Zoltán Műszaki KSZ elnök
Újdonságok a Qulto múzeumi világában

Előadó: Mátyás Melinda és Tóth Kornél Qulto - Monguz Kft.

A két szekció előadásainak összefoglalása

Zárszót mond: Nagy Zoltán MKSZ elnök

Helyszín: Szent István terem I. - Hotel Magyar Király
Levezető elnök: Kalydy Dóra általános főigazgató-helyettes, MTA Könyvtár és Információs Központ
Egyetemi könyvtárak – több mint hiteleshely

Előadó: Nagy Gyula főigazgató-helyettes, SZTE Klebelsberg Könyvtár

Közös hitelesítés: a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára és a Csorba Győző Könyvtár együttműködése a pécsi Tudásközpontban

Előadó: Szeberényi Gábor főigazgató, PTE Egyetemi Könyvtár - Miszler Tamás igazgató, CsGyK

Utak és válaszutak egy szakkönyvtár életében

Előadó: Péterfi Rita főigazgató, OPKM

Az akadémiai kutatóintézeti könyvtárak kutatástámogatási tevékenysége

Előadó: Pluhár Emese kutatóközponti könyvtárvezető, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Helyszín: Olvasóterem - Vörösmarty Mihály Könyvtár
Levezető elnök: Molekné Kőrösi Beatrix
Könyvtárosokkal találkoztam…

Előadó: Telegdi Ágnes író

Lépésről lépésre a statisztika felé: óvodások és iskolások egy szakkönyvtárban

Előadó: Bors Anikó olvasószolgálati könyvtáros, KSH Könyvtár Budapest

Hogyan építsünk kapcsolatokat?

Előadó: Molekné Kőrösi Beatrix igazgató, Egressy Béni Városi Könyvtár, Kazincbarcika

Tudáselérési problémák – mesterséges intelligencia válaszok
Előadó: Horváth Zoltánné OCLC termékfelelős – könyvtári tanácsadó T-Systems Magyarország Zrt.

Közös beszélgetés a résztvevőkkel, tapasztalatcsere

Helyszín: Szent Cecília Terem - Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Moderátor: dr. Téglási Ágnes nyugalmazott általános főigazgató-helyettes, MTA Könyvtár és Információs Központ
Kerekasztal beszélgetés volt oktatókkal és diákokkal.

BESZÉLGETŐTÁRSAK:
Ásványi Ilona az EKE elnöke, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója
Gaálné Kalydy Dóra az MKE TSzSz elnöke, az MTA Könyvtár és Információs Központ általános főigazgató-helyettese
Gerencsér Judit az MKE főtitkára, a Kúria Jogi Szakkönyvtárának vezetője
Horváth Péter a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
Kálóczi Katalin az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
dr. Murányi Péter docens, az ELTE Savária Egyetemi Központ oktatója
Simon Krisztina könyvtárostanár, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke

Helyszín: Szent István terem II+III. - Hotel Magyar Király
Levezető elnök: Villám Judit
A szöveg és képe. A könyves világ (ön)reprezentációja a közösségi médiában

Előadó:Rózsa Dávid főigazgató, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára

Képzések hallgatóknak, PhD-hallgatóknak, oktatóknak - könyvtári munkatársak és bevont közreműködők által

Előadó:Fischer Mónika tanulástámogató és képzési koordinátor, Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár

Webarchívumok létrehozása és kutatási célú hasznosítása

Előadó:Drótos László Országos Széchényi Könyvtár, E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya

A USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum az EISZ Nemzeti Programban

Előadó:Lencsés Ákos osztályvezető, EISZ Titkárság, Intézményi Koordinációs Osztály

Kutatás a Hungaricana össz-közgyűjteményi portál segítségével

Előadó:Villám Judit osztályvezető, Országgyűlési Könyvtár

Könyvtári könyvek megóvása, javítása, prezentálása

Előadó:Mr. Jean Paulin ügyvezető igazgató, EURE FILM

Helyszín: Zenei és számítógépes részleg - Vörösmarty Mihály Könyvtár
Levezető elnök: Bándoli Katalin elnök, Zenei Könyvtárosok Szervezete
Királyi zenék

Előadó: Windháger Ákos művelődéstörténész, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar